Poor Http | Publisher for Python - Dokumentace

Kniha Poor Http pro Python

Tato kniha je primární dokumentací tohto projektu. Popisuje instalaci, konfigurace http serveru a publisher pro modul serveru Apache, mod_python.

Kniha je stále v procesu příprav, proto prosím omluvte tyto chudé verze.

Jazyk html html stana/kapitola
Anglicky on-line archív (zip) | (tar.bz2)
Česky on-line archív (zip) | (tar.bz2)

Poor Http API Referenční příručka

Referenční příručka API http serveru je generována ze zdrojového kódu nástrojem doxygen. Proto je dostupná pouze v anglickém jazyce v podobě více html stránek. K dispozici je on-line verze a archív zip nebo archív tar.bz2.

Poor Publisher API Reference

Referenční příručka API publisheru je generována ze zdrojového kódu nástrojem doxygen. Proto je dostupná pouze v anglickém jazyce v podobě více html stránek. K dispozici je on-line verze a archív zip nebo archív tar.bz2.